Sunday, October 27, 2013

Kerajaan-kerajaan IslamSalam, setelah hampir 4 tahun menyepi tanpa post baru kini nuursejati.blogspot.com muncul dengan pengisian berkenaan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah muncul dan berkuasa pada zaman silam. Antara rujukan berkenaan The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual yang dikarang oleh Clifford Edmund Bosworth atau C.E. Bosworth. 

Buku ini amat sesuai untuk pengkajian Sejarah dan Tamadun Islam. Buku ini memaparkan pemerintah-pemerintah (Ruler) dan kerajaan-kerajaan (Dynasties) dari pelbagai pelusuk dan zaman. Buku ini turut menyediakan rujukan berkenaan sesuatu tajuk dan boleh dipercayai. selain itu, buku ini turut menyenaraikan setiap nama pemerintah beserta tahun hijarah dan masihi. Setiap kerajaan yang dipaparkan diikuti dengan seidkit penerangan peristiwa penting yang berlaku melibatkan kerajaan tersebut. 

Buku ini merupakan cetakan terbaru berdasarkan buku lama yang diberi judul The Islamic Dynasties yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1967. Buku keluaran lama hanya memaparkan 82 kerajaan berbanding keluaran baru menyenaraikan 186 kerajaan.

Setiap pengkaji sejarah dan tamadun Islam perlu memiliki buku ini bagi memahami dan menghayati bidang sejarah dan tamadun Islam.

Wednesday, April 7, 2010

Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam ke-4 2007Tajuk: Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam ke-4 2007 - PENINGKATAN KUALITI PENYELIDIKAN DALAM PENGAJIAN ISLAM
Penyusun dan Penyelenggara: Zamri Arifin, Ezad Azraai Jamsari,Siti Rugayah Tibek & Anuar Puteh
Tahun Cetak: 2007
Penerbit: FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Tempat Terbit: Bangi, Selangor
ISBN: 978-983-2234-41-8
Mukasurat: 693
Harga: RM80.00

Buku ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah Sejarah Islam 11-656H yang diadakan pada 27-28 Julai 2007 / 12-13 Rejab 1428H, Bilik Senat & Bilik Majlis,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan. Seminar ini merupakan seminar penyelidikan kali ke-4 bagi fakulti Pengajian Islam. Buku ini memuatkan 50 makalah yang membincangkan segenap aspek dalam pengajian Islam di Malaysia. Seminar ini bukan sahaja dihadiri oleh warga UKM sahaja, malah seminar ini turut dihadiri oleh Universiti tempatan dan antarabangsa.
Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut:

Masalah Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Bacelor Bahasa Arab di IPTA Malaysia oleh AB. HALIM MOHAMAD

Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Asli Muslim: Kajian di Kg. Mikang, Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur oleh ABDUL GHAFAR DON, FARIZA MD. SHAM, ANUAR PUTEH
& AHMAD REDZUWAN MOHD. YUNUS

Pendekatan Sheikh Daud al-Fatani dalam Persoalan Membuktikan Kewujudan Allah (s.w.t.) oleh ABDULL RAHMAN MAHMOOD & MUDASIR ROSDER

Pendekatan Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) kepada Masyarakat Orang Asli di Negeri Pahang oleh AHMAD REDZUWAN MOHD. YUNUS

Metode Kompromi: Keutamaan yang Dipinggirkan oleh AMIR FAZLIM YUSOFF

Kajian Motivasi di Kalangan Jurutera Awam Melayu Muslim (JAMM) Profesional Terhadap Bahasa Arab dan Kesannya dalam
Pembangunan Modal Insan oleh ANZARUDDIN AHMAD

Sikap Pesakit Terhadap Solat: Kajian Kes di Hospital Kuala Terengganu oleh BASRI IBRAHIM & BERHANUNDIN ABDULLAH

Pengaruh Dawlah ‘Uthmaniyyah ke atas Masyarakat Melayu Menerusi Penulisan Ulama Melayu oleh ERMY AZZIATY ROZALI

Ketokohan al-Imam Ibn ‘Ashur dalam Bidang Tafsir oleh FADLAN MOHD. OTHMAN

Program Dakwah Remaja: Kajian di Masjid Jamek, Kajang, Selangor oleh FARIZA MD. SHAM

Usuluddin dalam Karya al-Ghazali dan al-Razi oleh IBRAHIM ABU BAKAR

Manhaj Usuli Ibn al-Subki dalam Kitab al-Ibhaj fi Sharh al-Minhaj oleh ISMAIL MAHMOOD & MUHAMMAD ADIB SAMSUDIN

Ejen British di Terengganu: Teori dan Pelaksanaan oleh IZZIAH SURYANI MAT RESAD @ ARSHAD

Hubungan Islam dan Negara di Indonesia: PerspektifPK Sejahtera (1998-2007) oleh KAMARUDIN SALLEH & FAUDZINAIM BADARUDIN

Haji Abdullah Abbas Nasution: Tokoh Ulama Tafsir Progresif oleh MAZLAN IBRAHIM

Retorik Partikel Waw dalam al-Qur’an dan Pengaruhnya terhadap Penterjemahan Makna al-Qur’an ke Bahasa Melayu oleh MOHD. KHAIRUDDIN AMAN RAZALI

Kajian Pembangunan Tanah Wakaf di Pulau Pinang oleh MOHD. RIDZUAN AWANG, MOHD. ZAMRO MUDA & EMIE SYLVIANA MOHD. ZAHID

Beberapa Penemuan Baru tentang Ketokohan Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili oleh MOHD. SYUKRI YEOH ABDULLAH

Persepsi Remaja Melayu Islam rerhadap Filem Hiburan Luar di Rangkaian-rangkaian Televisyen Malaysia dan Hubungannya dengan Pembangunan Sahsiah oleh MUAMMAR GHADDAFI HANAFIAH

Komuniti Maya Islam: Satu Kajian terhadap Komuniti Islah-net oleh MUHAMAD FAISAL ASHARI

Pelajaran Sirah Rasul di Sekolah Rendah Agama (SRA): Kajian Teroka terhadap Sukatan dan Keberkesanannya di Daerah Sepang, Selangor oleh NIDZAMUDDIN ZAKARIA, ADEL M. ABDULAZIZ & AHMAD KAMEL MOHAMED

Isu-isu Bahasa dan Kesusasteraan Arab dalam Penyelidikan di Peringkat Sarjana Pengajian Islam (1988-2004): Satu Analisis Abstrak oleh NOOR HADAYANTIE ZAKARIA & ZAMRI ARIFIN

Sektor Perdagangan pada Zaman Jahiliyyah oleh NURFARIZAN JAAFAR, EZAD AZRAAI JAMSARI & WAN KAMAL MUJANI

Kesan al-‘Addad dalam Tafsir al-Qur’an oleh NURHASMA MUHAMAD SAAD

Pendekatan Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah-sekolah Agama oleh ROSNI SAMAH

Pengaruh Agama Islam dalam MSS1292 Kitab Tib oleh ROZIAH SIDIK @ MAT SIDEK

Sheikh Muhammad Salim Muhaisin: Satu Biografi oleh SABRI MOHAMAD

Aplikasi Pendekatan Dakwah al-Irshad al-Nafsi Menurut al-Ghazali di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) oleh SALASIAH HANIN HAMJAH & NOOR SHAKIRAH MAT AKHIR

Islamic Da’wah in Mindanao: The Case of the Moro Islamic Liberation Front oleh SALEM YUNOS LINGASA, BADLIHISHAM MOHD. NASIR & ZULKIPLE ABD. GHANI

Perlindungan Selepas Akad terhadap Pembeli dalam Undang-undang Kontrak Islam oleh SHOFIAN AHMAD

Hubungan Perdagangan Antara Melaka dan Pedagang Arab oleh SITI NORMUSLEHA MOHD. MUSA & WAN KAMAL MUJANI

Pendekatan Dakwah Wanita pada Zaman Nabi Muhammad (s.a.w.) kepada Suami oleh SITI RUGAYAH TIBEK & LIZA ARI

Kitab al-Hikam dalam Pengajian Tasawwuf di Malaysia: Tinjauan Ringkas terhadap Karya Melayu Berasaskan al-Hikam al-‘Ata’iyyah oleh SULAIMAN IBRAHIM

Discourse on Future in Contemporary Thought: An Overview oleh WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA

Kemerosotan Sektor Perdagangan Mamluk: Satu Analisis Sejarah oleh WAN KAMAL MUJANI

Peranan dan Sumbangan Madrasah Muhammadiah Pondok Beta Hilir, Kota Bharu, Kelantan oleh WAN MOHD. ARIFF WAN IBRAHIM, EZAD AZRAAI JAMSARI & WAN KAMAL MUJANI

Tarjuman al-Mustafid dan Dominasi al-Jalalayn oleh WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH

Perakaunan Zakat Perniagaan di Malaysia: Satu Kajian Rintis oleh ZAHRI HAMAT

Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur oleh ZAINI NASOHAH, AMIR HUSIN MOHD. NOR & WAFAA’ YUSUF

Kes-kes Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah Selangor (1999-2004) oleh ZAINI NASOHAH

Jurnal Islamiyyat (1977-2005): Wadah Penyelidikan Ilmu-ilmu Islam Sepanjang 35 Tahun Penubuhan Fakulti Pengajian Islam, UKM oleh ZAMRI ARIFIN & FAUZIANA IBRAHIM

Konsep Jama‘at al-Muslimin: Kajian terhadap Aspek Iltizam dan Ta‘addud oleh ZAWAWI ALI, BADLIHISHAM MOHD. NASIR & ZULKIPLE ABD. GHANI

Konsep ‘Perspektif Islam’: Satu Analisis Disiplin Kesusasteraan oleh ZULKARNAIN MOHAMED

Dakwah Menerusi Medium Kaset dan Video Caker Padat (VCD) oleh ZULKIPLE ABD. GHANI

Unsur Budaya dalam Terjemahan Arab-Melayu oleh MAHERAM AHMAD

Peranan dan Sumbangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dalam Pembangunan Umat Islam Global oleh EZAD AZRAAI JAMSARI, SAFWAN HARIZ MARZUKI
& ADIBAH SULAIMAN

Miftah al-Wird: Terjemahan dan Tahkik oleh SALMAH AHMAD, MOHD. SYUKRI YEOH ABDULLAH, SULAIMAN IBRAHIM & WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH

Tahniah dan syabas diucapkan kepada para penulis makalah. Semoga kerja-kerja akademik sedemikian diteruskan pada masa hadapan.

Monday, April 5, 2010

PROSIDING SIMPOSIUM TAMADUN ISLAM ABAD PERTENGAHAN II - Politik, Ekonomi, Sosial dan Intelektual Era AndalusiTajuk: PROSIDING SIMPOSIUM TAMADUN ISLAM ABAD PERTENGAHAN II - Politik, Ekonomi, Sosial dan Intelektual Era Andalusi
Penyunting: Ezad Azraai Jamsari & Zamri Arifin
Tahun Cetak: 2007
Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tempat Terbit: Bangi, Selangor
ISBN: 978-983-9368-28-4
Mukasurat: 340
Harga: RM40.00

Buku ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah Sejarah Islam 11-656H yang diadakan pada 17 Mac 2007 / 27 Safar 1428H di Bilik Senat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Diskusi ini menyaksikan 24 pembentangan dari ahli akademik yang pakar dalam bidang Andalusi. Seperti pembentangan, buku ini memuatkan 24 makalah yang membincangkan segenap aspek tentang andalusi, bermula dari sejarah sehingga kegiatan intelektual. Sepanjang pengetahuan saya buku ini sudah habis di pasaran dan jika ada yang berminat untuk memiliki buku ini boleh menghubungi Ustaz Ezad Azraai Jamsari di JPATI, FPI, UKM. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik amnya dalam bidang kajian Andalus. Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut:

Seni Bina Andalus Di Cordova: Lambang Kemegahan Masyarakat Islam Sejagat oleh ANISAH BAHYAH AHMAD

Abu Hayyan al-Gharnati: Tokoh Bahasa dan Linguistik Kelahiran Cordova oleh ANZARUDDIN AHMAD

Ibn Malik: Tokoh Bahasa Arab Dari Andalus oleh HANNANAH MUKHTAR

Sumbangan Ulama Andalus Dalam Perkembangan Ilmu Falak Pada Abad Pertengahan: Satu Tinjauan Sejarah oleh IBNOR AZLI IBRAHIM & MOHD. SAIFUL ANWAR MOHD. NAWAWI

Ibn Hazm dan Sumbangannya Kepada Heresiografi oleh IBRAHIM ABU BAKAR

Dari Baghdad Ke Cordova: Satu Sorotan Terhadap Ciri dan Keistimewaan Kitab al-Amali Karya Abu ‘Ali al-Qali al-Baghdadi al-Andalusi oleh IDRIS ABDULLAH & MD. NOR ABDULLAH

Pendalilan Kewujudan Tuhan Menurut Musa b. Maymun (Moses Ben Maimonides) (1135-1204M) oleh KAMARUDIN SALLEH

Perkembangan Intelektual Di Andalus dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Tamadun Eropah oleh KHAIRUNNISA’ KASPIN & FARID MAT ZAIN

Pencapaian Muluk al-Tawa’if Dalam Aspek Politik dan Tamadun Di Andalus: Satu Analisa oleh LAYTH SU‘UD JASIM, EEMAN MUHAMMAD ‘ABBAS & SUHAILA ZAILANI

Pembaharuan Ibn Mada’ al-Qurtubi Dalam Pemikiran Tatabahasa Arab oleh MD. NOR ABDULLAH

Tafsir al-Qurtubi Sebagai Sumber Rujukan Disiplin Ilmu Bahasa Arab oleh MOHD. KHAIRUDDIN AMAN RAZALI & IDRIS ABDULLAH

Penyebaran Islam Di Andalus Menurut Perspektif Dakwah oleh MOHD. SYUKRI YEOH ABDULLAH & ABDUL GHAFAR DON

Keadilan Pemerintahan Islam Terhadap Minoriti Yahudi Di Andalus: Satu Perbandingan Sejarah
MUHAMAD HASRUL ZAKARIAH

Ibn Khafajah dan Puisi Jihad Di Andalus oleh MUHD. ZULKIFLI ISMAIL & ZAMRI ARIFIN

Al-Zahrawi Dalam Sumber Berbahasa Melayu oleh ROZIAH SIDIK @ MAT SIDEK

Perkembangan Tamadun Islam Di Andalus (711-1492M): Satu Sorotan Sejarah Menurut Sumber-sumber Berbahasa Indonesia oleh SAIFULLAH MOHD. SAWI

Detik Kejatuhan Andalus Dalam Serumpun Puisi: Sorotan Terhadap Puisi Ratapan oleh SALMAH AHMAD

Permulaan dan Perkembangan Keilmuan Di Andalus oleh SITI HARTINI AHMAD SUHAIMI, WAN KAMAL MUJANI & EZAD AZRAAI JAMSARI

Perkembangan dan Pengaruh Sains Astronomi Andalus Ke Atas Perkembangan Sains Astronomi Eropah oleh SULAIMAN ISMAIL

Ibn Hazm al-Andalusi: Satu Analisis Biografi oleh WAN KAMAL MUJANI, NOOR INAYAH YAAKUB, ADIBAH SULAIMAN & EZAD AZRAAI JAMSARI … 221

Al-Zajal: Sebuah Genre Puisi Di Andalus oleh ZAINAL ABIDIN MOHD. DON & ZAMRI ARIFIN

Prosa Rasa’il Di Andalus: Perkembangan dan Sumbangan Pada Kurun Ke-5H oleh ZANARITA ABD. MALIK & ZAMRI ARIFIN

Averroisme: Dari Andalus Ke Paris oleh ZUL’AZMI YAAKOB & AHMAD SUNAWARI LONG

Peranan Intelektual Yahudi Era Andalusi Dalam Pemindahan Khazanah Islam Kepada Tamadun Eropah: Satu Analisis Dari Sudut Disiplin Kesusasteraan oleh ZULKARNAIN MOHAMED

Ahli Tatabahasa Arab Andalus Beraliran Baghdad oleh HAKIM ZAINAL

Tahniah dan syabas diucapkan kepada para penulis makalah. Semoga kerja-kerja akademik sedemikian diteruskan pada masa hadapan.

Friday, April 2, 2010

PROSIDING SIMPOSIUM TAMADUN ISLAM ABAD PERTENGAHAN - Politik, Ekonomi Sosial dan Intelektual Era ‘AbbasiTajuk: PROSIDING SIMPOSIUM TAMADUN ISLAM ABAD PERTENGAHAN - Politik, Ekonomi Sosial dan Intelektual Era ‘Abbasi
Penyunting: Ezad Azraai Jamsari & Zamri Arifin
Tahun Cetak: 2006
Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tempat Terbit: Bangi, Selangor
ISBN: 983-9368-26-5
Mukasurat: 163
Harga: RM30.00

Buku ini merupakan PROSIDING SIMPOSIUM TAMADUN ISLAM ABAD PERTENGAHAN - Politik, Ekonomi Sosial dan Intelektual Era ‘Abbasi yang diadakan pada 16 September 2006 / 23 Sya’ban 1427H Bilik Senat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Simposium ini menyaksikan 17 ahli akademik membentangkan hasil penyelidikan dan kepakaran masing-masing khususnya dalam bidang Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Buku ini memuatkan 17 makalah yang membincangkan tentang pelbagai aspek seperti Politik, ekonomi, sosial dan intelektual zaman 'Abbasi. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik amnya dalam bidang pengajian Arab dan Sejarah tamadun Islam.Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut:

Perkembangan Ilmu al-Balaghah Pada Zaman ‘Abbasi oleh IDRIS ABDULLAH

Neo-Muktazilah (Muktazilah Moden) dan Akarnya di Era ‘Abbasi: Satu Tinjauan oleh KAMARUDDIN SALLEH

The Decline of the ‘Abbasid Caliphate and the Rise of the Saffarids: An Overview oleh KAMARUZAMAN YUSOFF


Revolusi ‘Abbasiyyah: Satu Penilaian Semula oleh MAHAYUDIN YAHAYA
Al-Tabari: Mufassir Era ‘Abbasi oleh MAZLAN IBRAHIM

Tanzih dan Ta’wil Dalam Faham Ketuhanan Fakhr al-Din al-Razi oleh MOHD. FARID MOHD. SHAHRAN

Kitab al-Bukhala’ Karya ‘Amr b. Bahr b. Mahbub: Satu Pengenalan dan Terjemahan Beberapa Kisah oleh NOOR HAFIZAH ISHAK, ZAMRI ARIFIN & EZAD AZRAAI JAMSARI


The Science of Medicine During ‘Abbasid Dynasty (132-655A.H./750-1258C.E.)oleh NURDENG DEURASEH


Kolaborasi Muslim-Non Muslim: Pemacu Kegemilangan Sains dan Teknologi Era ‘Abbasi oleh ROZIAH SIDIK @ MAT SIDEK


Perang Salib dan Implikasinya Terhadap Percampuran Budaya Timur-Barat oleh SAIFULLAH MOHD. SAWI


Hikayat Alf Laylah wa Laylah: Penterjemahan dan Pengaruhnya Terhadap Filem-filem Melayu oleh SUHAILA AHMAD


Peranan dan Sumbangan Lughawiyyun Dalam Perkembangan Pensejarahan Islam oleh WAN KAMAL MUJANI


Persoalan Tashbih dan Semantik Dalam Puisi ‘Abbasi oleh ZULKARNAIN MOHAMED


Analisa Perbahasan (al-Mathal) Dalam Kamus Asas al-Balaghah Karangan al-Zamakhshari oleh MOHD. SHUKARI HAMZAH


Pemberontakan di Iran Pada Awal Pemerintahan Kerajaan ‘Abbasiyyah oleh RABITAH MOHD. GHAZALI

Genre Puisi Arab Pada Zaman ‘Abbasi oleh SALMAH AHMAD
Al-Jahiz and Mu‘tazilite Thought oleh ZAMRI ARIFIN

Tahniah dan syabas diucapkan kepada para penulis makalah seminar ini. Semoga kerja-kerja akademik sedemikian diteruskan pada masa hadapan.

Wednesday, March 31, 2010

Sumbangan Tokoh-tokoh Tatabahasa Arab-Islam Abad Pertengahan


Tajuk: Sumbangan Tokoh-tokoh Tatabahasa Arab-Islam Abad Pertengahan
Penyunting: Hakim Zainal, Noorsafuan Che Noh & Kaseh Abu Bakar
Tahun Cetak: 2009
Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tempat Terbit: Bangi, Selangor
ISBN: 978-983-9368-32-4
Mukasurat: 200
Harga: RM25.00

Buku ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah al-Nahw wa al-Sarf II yang diadakan pada 12 April 2009. Diskusi ini diadakan di Bilik Majlis, Bangunan Canselori, UKM. Diskusi ini menyaksikan 17 siswa Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam (Modul Sastera) membentangkan hasil kerja mereka dalam sebuah bilik yang mulia iaitu Bilik Majlis. Buku ini memuatkan 9 makalah yang membicangkan Sejarah kesusasteraan Arab sekitar zaman 'Abbasi. Buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik khususnya dalam bidang Nahw dan Sarf. Buku ini memaparkan ketokohan ahli Nahw pada zaman silam. Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut:

al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi: Ketokohan dan Sumbangan oleh Siti Khatijah Mat Rashid & Siti Aminah Razali

Sibawayh: Ketokohan dan Sumbangan oleh Nooraziera Mohamad & Nor Kamilah Mat Zin

Abu Bakr al-Anbari: Ketokohan dan Sumbangan oleh Aqilah Nur Satar Abdul Satar & Nurul Shamimi Rusli

Ibn Malik: Ketokohan dan Sumbangan oleh Nurul Atiqah Jamalludin & Nurul Asma Mazlan

Ibn Ajurrum: Ketokohan dan Sumbangan oleh Norashidah Ishak & Noor Fadzillah Che Saad

Abu Hayyan al-Andalusi: Ketokohan dan Sumbangan oleh Norafeni Ahmad, Mohd Nasa’ei Abdullah & Azatul Subahia Alias

Ibn ‘Aqil: Ketokohan dan Sumbangan oleh Atikah Hanani Ismail & Wati Jonen

Ibn Hisham al-Nahwi: Ketokohan dan Sumbangan oleh Zuraini Ibhrim & Wan Nor Maisarah Wan Idris

al-Suyuti: Ketokohan dan Sumbangan oleh Nurilliah Nornid & Siti Soleha Musa

Tahniah dan syabas diucapkan kepada penulis makalah. Semoga kerja-kerja akademik sedemikian diteruskan pada masa hadapan.


Tuesday, March 30, 2010

Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi Wang Dinar


Tajuk: Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi Wang Dinar
Penyunting: Wan Kamal Mujani, Noor Inayah Yaakub, Ezad Azraai Jamsari, Salmi Edawati Yaacob & Noorsafuan Che Noh
Tahun Cetak: 2009
Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tempat Terbit: Bangi, Selangor
ISBN: 978-983-9368-37-6
Mukasurat: 482
Harga: RM55.00

Buku ini merupakan Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi Wang Dinar yang diadakan pada 27 Ogos 2009. Seminar ini diadakan di Institut Latihan Islam Malaysia, bangi Selangor. Seminar ini menyaksikan hampir 40 pembentang dari dalam dan luar negara membentangkan hasil kajian mereka berkaitan bidang Dinar Emas. Peserta yang menyertai seminar tersebut seramai lebih 500 orang. Buku ini memuatkan 26 makalah yang membincangkan tentang Dinar. Buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik khususnya dalam bidang mata wang Dinar. Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut:

I Kertas Kerja Utama

Sejarah Dinar Menyusuri Zaman oleh WAN KAMAL MUJANI


Dinar Emas: Pilihan Penuh Dilema oleh SANEP AHMAD


II Kertas Kerja Seminar

Islamic Banking with Dinar & Dirham: Meeting the Challenges to Uplift the Ummah Economy oleh ABDUL HALIM ABDUL HAMID

Sistem Mata Wang Dawlah ‘Uthmaniyah: Aspek Pembuatan, Nilai dan Transaksi pada Abad ke-16M oleh ERMY AZZIATY ROZALI


Dinar Emas Negeri Kelantan Zaman Silam dan Moden: Satu Pengamatan Sejarah oleh NOORSAFUAN CHE NOH, HANIF MD LATEH, WAN KAMAL MUJANI, EZAD AZRAAI JAMSARI & IZZIAH SURYANI MAT RESAD @ ARSHAD


Dinar Sebagai Mata Wang Mengatasi Krisis Ekonomi Global 2008 oleh HASSANUDDEEN A AZIZ


Pelaksanaan Dinar dalam Sistem Ekonomi Moden: Cabaran dan Prospek Masa Depan oleh HUSSIN SALAMON & ZANIRAH MUSTAFA


The Islamic Theological Symbols on the Gold Dinar and Silver Dirham Currencies: A Historical and Theological Perusal oleh IBRAHIM ABU BAKAR


The Islamic Gold Dinar Movement in Malaysia oleh KHALID NORSHAH


Mekanisme Pelaburan Dinar Emas di Public Fine oleh LOUIS NG


Jual Beli Barangan Kemas daripada Emas dan Perak: Reaksi Terhadap Pandangan Ibn Taymiyyah oleh MAT NOOR MAT ZAIN

Sejarah Penggunaan Mata Wang Dinar Era Marini oleh MOHAMAD ZULFAZDLEE ABUL HASSAN ASHARI & EZAD AZRAAI JAMSARI

Sistem Mata Wang Dinar Emas: Analisa dari Perspektif Hukum Fiqh Muamalat oleh MUHAMMAD NASRI MD. HUSSAIN, AB MUMIN AB GHANI & AZIZI ABU BAKAR


The Real Implementation of the Gold Dinar Economy oleh NIK MAHANI NIK DAUD


Transaksi Dinar Emas di Internet: Cabaran Perundangan Undang-undang Perbankan oleh NOOR INAYAH YAAKUB, WAN MOHD HIRWANI WAN HUSSAIN & MOHAMAD ABDUL HAMID


Sejarah Dinar Emas: Zaman Awal Islam oleh NORFARIZAN JAAFAR & WAN KAMAL MUJANI


Dinar Emas Sebagai Alat Pertukaran yang Sempurna oleh NURADLI RIDZWAN SHAH MOHD DALI


Realiti Penggunaan Dinar Emas di Malaysia oleh SALMY EDAWATI YAACOB & HAILANI MUJI TAHIR


Aplikasi Semasa Penggunaan Dinar Emas di Dunia: Satu Tinjauan Umum di Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan & United Kingdom oleh SALMY EDAWATI YAACOB & SANEP AHMAD


Kestabilan Mata Wang Dalam Menangani Krisis Ekonomi: Ke Arah Penggunaan Dinar Emas oleh SALMY EDAWATI YAACOB, SANEP AHMAD & WAN NAJIHAH WAN ZABARIA


Mekanisme Aplikasi Penggunaan Wang Dinar dan Dirham di STEI HAMFARA, Yogyakarta, Indonesia oleh KRISHNA ADITYANGGA & SITI MURTUYANTI


Penggunaan Mata Wang Dinar Islam: Satu Analisa Sejarah Zaman Uthmani (1281-1924M) oleh SITI ZANARIAH ZAKARIA, WAN KAMAL MUJANI & NOORSAFUAN CHE NOH

Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas oleh SYUKOR HASHIM


Dinar Emas di Sicily Zaman Aghlabi: Satu Pengamatan awal oleh SITI NOORASIKIN TUMIRAN, WAN KAMAL MUJANI & SAIFULLAH MUHAMMAD SAWI


Perubahan Nilai Mata Wang dan Kesannya Terhadap Ekonomi, Sosial dan Politik oleh HAKIM ZAINAL & MAHERAM AHMAD

Perbahasan Wang Dinar dalam Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun oleh ABDUL QAYYUM ABDUL RAZAK, NOORSAFUAN CHE NOH, WAN KAMAL MUJANI & NAPISAH KARIMAH ISMAIL & EZAD AZRAAI JAMSARI

Sepanjang pengetahuan penulis, prosiding ini merupakan prosiding bercetak pertama yang dikeluarkan dalam seminar kajian Dinar Emas seumpama ini. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan seminar antarabangsa ini.

Monday, March 29, 2010

Sejarah Ketenteraan Islam Afrika dan Andalus


Tajuk: Sejarah Ketenteraan Islam Afrika dan Andalus - Prosiding Diskusi Ilmiah Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika dan Andalus
Penyunting: Ezad Azraai Jamsari, Noorsafuan Che Noh & Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari
Tahun Cetak: 2009
Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tempat Terbit: Bangi, Selangor
ISBN: 978-983-9368-34-5
Mukasurat: 265
Harga: RM25.00

Buku ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah Sastera Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika dan Andalus yang diadakan pada 11 April 2009. Diskusi ini diadakan di Bilik Majlis, Bangunan Canselori, UKM. Diskusi ini menyaksikan 19 siswa dan siswi Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam (Modul Sejarah) membentangkan hasil kerja mereka dalam sebuah bilik yang mulia iaitu Bilik Majlis. Buku ini memuatkan 10 makalah yang membicangkan Sejarah ketenteraan Islam era kegemilangan Islam di bumi Andalus. Buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik khususnya dalam bidang sejarah Ketenteraan Islam. Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut:

Sejarah Ketenteraan Islam: Gerakan Futuhat Islamiyyah di Afrika Utara oleh Mariam Farhana Md Nasir & Ruzainim Mohd Zelani

Sejarah Ketenteraan Islam Era Futuhat dan Gabenor Umawiyyah di Andalus oleh Siti Salwa Abdul Majid & Humaira Asha’ari

Sejarah Ketenteraan Islam Era Imarah Umawiyyah di Andalus oleh Nurul Adilla Abu Bakar & Khairiah A Rahman

Sejarah Ketenteraan Islam Era Khilafah Umawiyyah di Andalus oleh Mohd Noor Akmal Hashim & Mohammad Insanudin Rajiee

Sejarah Ketenteraan Islam Era Muluk al-Tawa’if di Andalus oleh Mohd Rizdhuan Baharuddin, Mohd Fakhrurazi Noor Zainan & Wan Hamdi Wan Sulaiman

Sejarah Ketenteraan Islam Era al-Murabitun di Afrika Utara dan Andalus oleh Fasihah Abdullah & Siti Solehah @ Zahirah Yahaya

Sejarah Ketenteraan Islam Era al-Muwahhidun di Afrika Utara dan Andalus oleh Muhammad Syafiq A. Aziz & Khairul Asyraf Aripen

Sejarah Ketenteraan Islam Era Nasri di Granada oleh Mohd Irman Mohd Abd Nasir & Mohd Yusrizal Mohd Yunos

Sejarah Ketenteraan Islam Era Marini di al-Maghrib oleh Azliza Hashim & Mariah Mohd Shukri

Ibn al-Khatib (713-776H/1313-1375M) Sejarawan Granada: Satu Kajian Biografi oleh Ezad Azraai Jamsari, Norjayah Rekain, Noorsafuan Che Noh & Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari

Tahniah dan syabas diucapkan kepada penulis makalah. Semoga kerja-kerja akademik sedemikian diteruskan pada masa hadapan.